Η Οικοανάπτυξη στο 10ο διεθνές συνέδριο της EMCA, Βιέννη, Οκτώβριος 2021

Το 10o συνέδριο της EMCA (Ευρωπαϊκή Ένωση Καταπολέμησης Κουνουπιών) με θέμα «New insights into mosquito and blackfly control» πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, Αυστρία, μεταξύ 03 – 07 Οκτωβρίου 2021.

Στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που άπτονται της οικολογίας και καταπολέμησης κουνουπιών και άλλων διαβιβαστών ασθενειών από διακεκριμένους επιστήμονες και εξειδικευμένους επαγγελματίες από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες χώρες.

Η Οικοανάπτυξη συμμετείχε με τέσσερις επιστημονικές ανακοινώσεις που παρουσίασαν οι Σπύρος Μουρελάτος, Νίκος Κελεμένης, Sandra Gewehr και Στέλλα Καλαϊτζοπούλου:

  1. Operational use of UAVs in mosquito control ( Kelemenis, N. Perros, G. Iatrou, K. Iordanidis, S. Gewehr and S. Mourelatos)
  2. Practical aspects of mosquito control in the urban environment ( Gewehr, V. Giannakis, S. Kalaitzopoulou, X. Tseni and S. Mourelatos)
  3. The ‘ebite’ electronic platform for the management of wide-area mosquito control projects ( Kalaitzopoulou, N. Lazos, N. Perros and S. Mourelatos)
  4. Decision making for mosquito control: the suite of operational tools of Ecodevelopment ( Mourelatos, S. Kalaitzopoulou, X. Tseni, M. Iatrou, I. Pitsiorlas, C. Karydas and S. Gewehr)

Το συνέδριο περιέλαβε συνολικά 10 θεματικές ενότητες μεταξύ των οποίων και ορισμένες ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα όπως:

  • Νέες τεχνολογίες και πρακτικές στον έλεγχο των κουνουπιών
  • Καταπολέμηση κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον
  • Συμμετοχή των πολιτών και της ευρύτερης κοινότητας στην επιτήρηση και στον έλεγχο των πληθυσμών των κουνουπιών
  • Διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και λήψης αποφάσεων στον έλεγχο των κουνουπιών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EMCA