Η Οικοανάπτυξη στη Σερβία για τον Ιό του Δυτικού Νείλου

Στις 25 Μαρτίου 2019 παρουσιάστηκε επίσημα η μελέτη με θέμα “WHO MISSION TO SUPPORT THE VECTOR CONTROL ACTIVITIES IN SERBIA” (Αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υποστήριξη των δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών στη Σερβία) από τους Σπύρο Μουρελάτο και Sandra Gewehr, πρόεδρο και Υπεύθυνη του Τμήματος R&D της Οικοανάπτυξης αντίστοιχα, με την ιδιότητά τους ως πιστοποιημένων experts του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) σε εκπροσώπους του WHO Βαλκανίων, του WHO Σερβίας, του Υπουργείου Υγείας της Σερβίας και άλλων δημόσιους φορείς. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Σερβίας – Batut, και αφορούσε τις προτάσεις για την αναδιάρθρωση της οργάνωσης και της μεθοδολογίας της καταπολέμησης κουνουπιών που εφαρμόζεται σε επίπεδο χώρας. Η συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε μετά από εργασίες πεδίου που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ 5 έως 16 Νοεμβρίου 2018 για λογαριασμό του WHO. Επ’ ευκαιρία, η διοίκηση της Οικοανάπτυξης θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλο το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και ιδιαίτερα την Καλαϊτζοπούλου Στέλλα, διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών και την Τσένη Ξανθή, ειδική σε θέματα γεωματικής για τη συνεισφορά τους.