Ερευνητικό Έργο WaMoS

Τίτλος έργου:

«Τηλεπισκοπική παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων για την ορθολογική χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας» – WaMoS 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Περίοδος εκτέλεσης έργου:

06/2018 – 12/2021 (διάρκεια 42 μήνες

 

Φορείς υλοποίησης:

Οικοανάπτυξη Α.Ε. και Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ.

 

Περιοχή μελέτης:

Παραλιακοί υγρότοποι και ορυζώνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

Στόχος του προτεινομένου ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία μίας εύχρηστης υπηρεσίας για την παρακολούθηση υδρολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων, που βασίζεται στις δυνατότητες που προσφέρει η δορυφορική τηλεπισκόπηση με έμφαση στα ραντάρ (SAR), η οποία και θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των εφαρμογών προνυμφοκτονίας σε υδάτινες επιφάνειες που γίνονται στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών, με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη  χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων σε υδάτινες επιφάνειες.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τεχνικές τηλεπισκόπησης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας που αναπτύχθηκαν από το ΑΠΘ και εφαρμόστηκαν από την Οικοανάπτυξη Α.Ε., για τη βελτίωση των επιχειρησιακών όρων εφαρμογής  έργων καταπολέμησης κουνουπιών και τη μείωση των ψεκασμών σε υδάτινες επιφάνειες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και διαθέσιμα και σχετικά εύχρηστα δορυφορικά δεδομένα. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν συμβάλλουν  στη χαρτογράφηση των υδατικών ενδιαιτημάτων ενδιαιτημάτων κουνουπιών, κεφαλαιοποιώντας τις δυνατότητες υψηλής χωρικής ανάλυσης και πυκνού βήματος παρακολούθησης που προσφέρουν οι νέοι Ευρωπαϊκοί δορυφόροι Sentinel. Τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

  • Περιοδικότητα: Οι χάρτες πιθανών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών είναι σταθερά διαθέσιμα με βήμα 5 ημερών. Το χρονικό βήμα διαθεσιμότητας καθορίζεται από την περιοδικότητα που χαρακτηρίζει την ταυτόχρονη χρήση δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 (www.esa.int, European Space Agency).
  • Σαφήνεια: Στους χάρτες γίνεται διάκριση των πλημμυρισμένων περιοχών με φυτοκάλυψη, από αυτές στις οποίες απουσιάζει η φυτοκάλυψη και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με την οικολογική χαρτογράφηση και την τυπολογία των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει η Οικοανάπτυξη σε > 50% των υγροτόπων της χώρας (Οικοανάπτυξη Α.Ε., 2012)
  • Ακρίβεια: Οι χάρτες περιλαμβάνουν όλες τις εν δυνάμει υδατοσυλλογές(ακόμα και εκείνες που με βάση την χωρική ικανότητα που προσφέρουν τα δεδομένα Sentinel (10 μ), έχουν μικρότερες επιφάνειες από 100 τ.μ.

 

Ο πειραματικός σχεδιασμός της μεθοδολογίας περιέλαβε τα εξής:

  • Xρήση τουλάχιστον 100 σημείων δεδομένων πεδίου για κάθε κατηγορία (class) ταξινόμησης. Από αυτά, το 70% χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του αυτόματου αλγορίθμουκαι το 30% για την αξιολόγηση της ακρίβειάς του.
  • Μετρήσεις ποιότητας υδάτων (θερμοκρασία, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH).
  • Αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων πεδίου (ύπαρξη νερού, ενδιαιτήματα, πυκνότητα προνυμφών, κλπ.) που υπάρχουν στο αρχείο της Οικοανάπτυξης για τα τελευταία 3 έτη, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αλγορίθμων σε διαφορετικές υδρολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες.
  • Λήψη νέων δορυφορικών εικόνων και δεδομένων πεδίου για τα έτη 2018 και 2019 για την επιβεβαίωση της μεθοδολογίας και του πρωτότυπου εργαλείου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *