Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος


President & CEO

Σπύρος Μουρελάτος 

Βιολόγος με διδακτορικό στην Υδροβιολογία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  εταιρίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 οργάνωσε και ανέδειξε τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, τα επόμενα χρόνια, από τη θέση του προέδρου της EMCA (Europaean Mosquito Control Association). Αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους πλέον ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών.

Ο Δρ. Σπυρίδων Μουρελάτος είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υδροβιολογίας από το πανεπιστήμιο P & M Curie του Παρισίου. Εχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το 1997, με την συμβολή των συνεργατών του, σχεδίασε και οργάνωσε το πρώτο έργο καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας στους ορυζώνες της Θεσσαλονίκης με τη χρήση μεθοδολογιών προνυμφοκτονίας. Από το 2010, μετά την εκδήλωση επιδημίας του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στην Κεντρική Μακεδονία και το 2011 οπότε και κατεγράφησαν αυτόχθονα κρούσματα ελονοσίας στην Πελοπόννησο, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση του ΙΔΝ και στις εργασίες αποτροπής επανεγκατάστασης της ελονοσίας στην χώρα.

Το 2014 ήταν πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου της Ε-SOVE (European Society of Vector Ecology) στην Θεσσαλονίκη και το 2017 ήταν πρόεδρος αντίστοιχα του διεθνούς συνεδρίου της EMCA (European Mosquito Control Association) στο Montenegro.

Διετέλεσε πρόεδρος της EMCA τη διετία 2015 – 2016 και ώς εκπρόσωπός της συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της συνάντησης εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό του WHO-Europe με αντικείμενο «Technical consultation on Vector-borne Diseases and control in the WHO European Region». τα αποτελέσματα των εργασιών της οποίας εντάχθηκαν στο σχετικό manual του WHO (World Health Organization) το 2019.

Έχει προσκληθεί επανειλημμένα σε διεθνή fora για να παρουσιάσει την εμπειρία της Οικοανάπτυξης και αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης των κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, με επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά.

Spiros Mourelatos

Biologist with a PhD in Hydrobiology, President and CEO of the company. In the late 90’s he organized and promoted mosquito control projects in Greece and in the following years in Europe, from his position as President of EMCA (European Mosquito Control Association). He is internationally recognized as one of the most experienced scientists in mosquito control.

Dr. Spiros Mourelatos is a graduate of the Department of Biology of the Aristotle University of Thessaloniki and holds a PhD in hydrobiology from the P & M Curie University of Paris. He has considerable experience in the field of environmental management and mosquito control programmes and is a certified technical expert of the World Health Organization (WHO).
In 1997, with the contribution of his partners, he designed and organised the first large-scale mosquito control project in the rice fields of Thessaloniki using larval control methodologies. Since 2010, following the West Nile Virus (WNV) outbreak in the Region of Central Macedonia and in 2011 when indigenous malaria cases were recorded in the Peloponnese Region, he has made significant contributions to the control of WNV and worked towards the prevention of malaria re-establishment in Greece.
In 2014 he was chairman of the organizing committee of the international conference of E-SOVE (European Society of Vector Ecology) in Thessaloniki, Greece, and in 2017 he was chairman respectively of the international conference of EMCA in Montenegro.
He was president of EMCA in 2015 – 2016 and, representing the Organization, he actively participated in the preparation of the expert meeting on behalf of WHO-Europe on “Technical consultation on Vector-borne Diseases and control in the WHO European Region”, the results of which were included in the relevant WHO (World Health Organization) manual in 2019.
He has been repeatedly invited to international fora to present ECODEVELOPMENT ‘s experience and is recognized as one of the leading experts in the field of large-scale mosquito control, with scientific work published in reputable scientific and technical journals.

Επιστροφή - Οι Άνθρωποι μας