Ημέρες Εκπαίδευσης & επιχειρησιακού συντονισμού

Σε συνέχεια της συνάντησης εργασίας του περασμένου Νοεμβρίου, μας δόθηκε η ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε δια ζώσης για τρείς ημέρες στις 23-25 Φεβρουαρίου 2022 στις εγκαταστάσεις της κεντρικής αποθήκης της εταιρίας στη Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα.

Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν 25 επιστήμονες της εταιρίας από τα έργα καταπολέμησης κουνουπιών της Οικοανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα – την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της καταπολέμησης κουνουπιών, να ανταλλάξουμε απόψεις για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά αλλά και να συντονιστούμε επιχειρησιακά ώστε όλα μας τα έργα να είναι το ίδιο αποτελεσματικά, να ενσωματώνουν στον ίδιο βαθμό την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και εν γένει να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε θέματα όπως: η βιολογία κουνουπιών και οι τύποι παγίδων ακμαίων κουνουπιών, η ορθολογική χρήση εντομοκτόνων, οι τακτικές αντιμετώπισης καιρικών φαινομένων καθώς και η γενική λειτουργία των έργων, η ορθή χρήση και συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων και η ασφάλεια στην εργασία.

Παράλληλα με την θεωρητική εκπαίδευση ακολούθησε επίδειξη και πρακτική άσκηση της λειτουργίας των μηχανημάτων.