Γεωργία Ακριβείας και εφαρμογές στην καλλιέργεια της ελιάς

Συνάντηση εργασίας στελεχών της Οικοανάπτυξης με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2019 στην Πάτρα, με θέμα την πορεία του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη μιας Πρότυπης Υπηρεσίας Γεωργίας Ακριβείας για την Ελαιοκαλλιέργεια», που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 – RIS3.

Το έργο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται από την Οικοανάπτυξη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος, ο Προϊστάμενος της Γ.Δ Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ. Βασίλης Μιχαλόπουλος, και ο γεωπόνος της ίδιας Διεύθυνσης κ. Βαλογιάννης Σπύρος και από πλευράς Οικοανάπτυξης, ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Ιατρού Γεώργιος, ο Δ/ντής του τομέα Νοτίου Ελλάδας κ. Πέρρος Νίκος και ο συνεργάτης της εταιρείας γεωπόνος κ. Θανόπουλος Χρήστος.

Παρακάτω παρατίθεται το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια στις 31/10/2019 (ο σύνδεσμος εδώ)

Η γεωργία ακριβείας και οι εφαρμογές της στον ελαιοκομικό τομέα

Η γεωργία ακριβείας και οι εφαρμογές της στον ελαιοκομικό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, με στελέχη της εταιρίας «Οικοανάπτυξη», στην Πάτρα.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η πορεία του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάπτυξη μιας Πρότυπης Υπηρεσίας Γεωργίας Ακριβείας για την Ελαιοκαλλιέργεια», που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 – RIS3.

Το έργο περιλαμβάνει έρευνα και δράσεις σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, όπου με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων:

-Τοποθέτηση και συστηματική παρακολούθηση πυκνού δικτύου δακοπαγίδων

-Παρακολούθηση της λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας, με βάση την εδαφοκλιματική και αγρονομική ταξινόμηση των ελαιώνων

-Λήψεις δορυφορικών δεδομένων, πτήσεις drone, και τοποθέτηση επίγειων αισθητήρων

-Συλλογή και ανάλυση εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών δεδομένων

-Μέτρηση δεικτών ποιότητας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Το έργο είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται με τη συνεργασία της εταιρίας με το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σταύρος Βέρρας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Βασίλης Μιχαλόπουλος και υπηρεσιακά στελέχη.