FARMING INTELLIGENCE: ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ – GEOSENSE – AGROSTIS

Τον όρο της Γεωργικής Ευφυΐας  εισάγει στην Ελλάδα η Οικοανάπτυξη.  Σε συνεργασία με τις εταιρείες Geosense και Agrostis  διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα Farming Intelligence, Γεωργία – Τεχνολογία – Καινοτομία την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της  Agrotica 2016.  Οι εταιρείες που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο περίπτερο 2 της έκθεσης παρουσίασαν μία νέα αντίληψη για την Γεωργία Ακριβείας, η οποία, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Οικοανάπττυξης  Σ. Μουρελάτος, παρά την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας  δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη  από τους παραγωγούς τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μεγάλη ποσότητα προσιτής και υψηλής ανάλυσης πληροφορίας για γεωργική χρήση ακριβείας, που όμως  δεν αντιστοιχεί στην υιοθέτηση αντίστοιχων εφαρμογών.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  η γεωργική πρακτική που μέχρι σήμερα ονομάζουμε Γεωργία Ακριβείας «θεραπεύεται» από πολλούς επιστημονικούς  και τεχνολογικούς κλάδους που είναι απαραίτητοι  για την συλλογή, επεξεργασία, χαρτογράφηση, μετάδοση, και εφαρμογή της πληροφορίας στον αγρό. Το αποτέλεσμα είναι  όμως προς το παρόν να εφαρμόζεται αυτή η πληροφορία αποσπασματικά με  προϊόντα η/και υπηρεσίες που δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμα , στον βαθμό που δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη έννοια – στρατηγική  που  να ενσωματώνει όλα αυτά τα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία  κάτω από την ομπρέλα    της παραγωγής ενός  χρήσιμου, προσιτού και ολοκληρωμένου προϊόντος  για τον επιχειρηματία – παραγωγό.

«Ευφυΐα στην Γεωργία σημαίνει να μπορώ να αποκτώ και να επεξεργάζομαι δεδομένα  και να τα μετατρέπω και να τα διατηρώ σαν γνώση που να μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό περιβάλλον, τόνισε ο Γ. Ιατρού,  Δ/νων Σύμβουλος της Οικοανάπτυξης στην παρουσίαση του «Εφαρμογές τηλεπισκόπισης στην Γεωργία, με Ελαιώνες και Αμπελώνες».   Η εισαγωγή μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα του μικρού κλήρου και η υιοθέτηση τους από τους Έλληνες Παραγωγούς  αποτελεί για μας πρόκληση.  Στη χώρα μας όπου κυριαρχεί η έλλειψη νερού και η εδαφική ετερογένεια, παράγονται γεωργικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως φρούτα, λαχανικά, σταφύλι, ελιά. Αξιόπιστοι δείκτες υδατικού – φυτοπαθολογικού stress, χάρτες φυσιολογικών – φαινολογικών παραμέτρων και χάρτες χωρικής ρύθμισης εισροών στον αγρό μπορούν να  συνεισφέρουν  τόσο σε εξοικονόμηση πόρων, όσο και στην πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων αυτών. Όμως οι υπηρεσίες και τα προϊόντα Ευφυούς Γεωργίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας της ποικιλίας ακόμα και τον τύπο της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο συνδετικός κρίκος που φαίνεται να λείπει λοιπόν είναι η επαφή με τον παραγωγό και η εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της αγροτικής του εκμετάλλευσης.   Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την επιχειρησιακή και επιστημονική της εμπειρία αναπτύσσεται δραστήρια στον χώρο του Aerial Farm Scanning & Scouting (Εναέρια Σάρωση & Ιχνηλάτηση Καλλιεργειών).  Με σύγχρονα μη επανδρωμένα  πτητικά   μέσα (UAV) και αισθητήρες πολύ υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης  είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες έγκαιρης εποπτείας, διάγνωσης, πρόβλεψης και διαχείρισης καλλιεργειών: Ορθοφωτοχάρτες πολύ υψηλής ανάλυσης (από 2 cm/pixel), μοντέλα επιφανείας, εδάφους (DSM, DEM),  χάρτες Δεικτών Βλάστησης (NDVI, CRI), χάρτες κρίσιμών περιοχών αγρού (hot spots) και φυσιολογικών παραμέτρων (σάκχαρα, καροτενοειδή, stress), χάρτες ποιοτικών – ποσοτικών χαρακτηριστικών (απόδοση, ζωτικότητα) και διαφοροποιημένων εφαρμογών (λίπανση, συγκομιδή, VRT). Γρήγορα, επαναλαμβανόμενα και σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις τις καλλιέργειας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες άμεσα αξιοποιήσιμες,  όπως αυτή του έγκαιρου εντοπισμού και της διαχείρισης του Βερτισίλιου της βρώσιμης Ελιάς η της διαχείρισης της παραλλακτικότητας της ωρίμανσης οινοποιήσιμων Σταφυλιών. Παράλληλα  αναπτύσσει μεθόδους εκτίμησης της παραλλακτικότητας της ωρίμανσης σε οπωροκηπευτικά, και της διαφοροποιημένης λίπανσης στους ορυζώνες.  Επιπλέον η εταιρεία είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει  φασματοσκοπικά πειραματικές διατάξεις σε  αγρούς αξιολόγησης υβριδίων και η/και φυτοπροστατευτικών  προϊόντων. Ο συστηματικός εναέριος έλεγχος και χαρτογράφηση της καλλιέργειας συνεπάγεται συστηματική παραγωγή υψηλής ποιότητας.»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλοι οι κλάδοι, επιστημονικοί και τεχνολογικοί  που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα τελικό προϊόν «Γεωργικής Ευφυΐας»  χρήσιμο και προσιτό στον Αγρότη – Παραγωγό – Επιχειρηματία.

Ο Χρήστος Μουρτζιόπουλος, Δ/ντης Διασφάλισης Ποιότητας Μπαρμπαστάθης ΑΒΕΕ-Vivartia, αναφέρθηκε, στις Δυνατότητες και Προοπτικές της Γεωργίας Ακριβείας στην Συμβολαιακή Γεωργία , αναφέροντας ότι ο στόχος του Μπαρμπα – Στάθη για Βέλτιστη ποιότητα και  Μέγιστη ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας. είναι απόλυτα συμβατός με τις πρακτικές της Γεωργίας Ακριβείας και ότι απαιτείται περισσότερη επένδυση σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την διαφοροποιημένη εφαρμογή της  θρέψης και της φυτοπροστασίας με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία της διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων  από την σπορά ως και τη συγκομιδή.

Ο Βασίλης Πολύχρονος (Geosense) επικεντρώθηκε στον ρόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών  (Drones)  στις  εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας. «Τα drones στην υπηρεσία της γεωργίας είναι πλέον πέρα από παρόν και μέλλον ίσως και μονόδρομος», ανέφερε. «Μπορούμε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια 3-4cm τον φυσικό χώρο και να μελετήσουμε υψομετρία, κλίσεις εδάφους, λεκάνες συγκέντρωσης/απορροής υδάτων, ύψος φυτών, όγκο φυλλώματος, ανθοφορία, πλήθος φυτών  κλπ. Σε φάσματα πέραν του ορατού, μπορούμε να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε πληροφορίες σχετικές με τη σημαντικότερη βιοχημική διεργασία που συμβαίνει στον πλανήτη, τη φωτοσύνθεση άρα και την υγεία των φυτών. Η επόμενη μέρα θα φέρει drones που θα ψεκάζουν τις καλλιέργειες, με ακρίβεια και με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα,  εκεί όπου τα συμβατικά μέσα  δεν μπορούν να επιχειρήσουν».

Ο Βαγγέλης Βασιλειάδης και ο Θανάσης  Σαπουνάς (Agrostis),  παρουσίασαν τα συστήματα διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης και θερμοκηπιακών καλλιεργειών   ifarma και  GreenSim αντίστοιχα “Κεντρικό ρόλο στην συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία όλων των δεδομένων έτσι ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη χρήση των πόρων και των καλλιεργητικών πρακτικών με βάση των τοπική και χρονική παραλλακτικότηττα της καλλιέργειας, δηλαδή στην εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας, παίζουν τα Farm Management Information Systems, δηλαδή τα συστήματα διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων» τόνισε ο Β. Βασιλειάδης.  «Το ifarma είναι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει δυνατότητες  όπως: Διαχείριση στοιχείων εκμετάλλευσης, Βάσεις δεδομένων, Διαχείριση, προγραμματισμός και καταγραφή καλλιέργητικών εργασιών, πρότυπα προγράμματα εργασιών, ημερολόγια αγρού, Οικονομική διαχείριση. Χαρακτηριστικό του ifarma είναι ότι προσφέρει ανοιχτή αρχιτεκτονική επικοινωνίας με υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας, ενσωματώνοντας χάρτες παραλλακτικότητας και συνιστώμενες ενέργειες από εξωτερικές υπηρεσίες στις λειτουργίες διαχείρισης καλλιεργειών».

Σχετικά με  το Λογισμικό Λήψης αποφάσεων για θερμοκηπιακές καλλιέργειες GreenSim, ο Θ. Σαπουνάς ανέφερε ότι οι επενδύσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι συνήθως επενδύσεις υψηλού κόστους παγίου-κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Λανθασμένες αποφάσεις κατά το σχεδιασμό του θερμοκηπίου μπορούν να έχουν ακόμη και μη αντιστρεπτά αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Το λογισμικό GreenSim, παρέχει τη δυνατότητα να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους της επένδυσής μας έτσι ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο θερμοκήπιο. Αποτελεί ένα υπολογιστικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να προσομοιώσουμε το περιβάλλον του θερμοκηπίου για ένα ολόκληρο έτος.  Το λογισμικό GreenSim, αποτελεί ένα μοναδικό υπολογιστικό εργαλείο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας επένδυσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και χρησιμοποιείται ήδη με επιτυχία για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών. Ταυτόχρονα είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εξελιχθεί σε εμπορικό λογισμικό.

Τέλος ο Ζώης Ζαρταλούδης  (ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ) αναφέθηκε στους μηχανισμούς  ανίχνευσης του σταδίου ωρίμανσης αλλά και του stress με τηλεπισκοπικά μέσα, αλλά και στην παραγωγή καινοτόμων βιοφυσικών προϊόντων βοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών. « Η  μετάφραση των φασματικών χαρακτηριστικών του stress στο πεδίο και η γεωγραφική του αποτύπωση στην κορυφαία βλάστηση (φασματική υπογραφή)  ανιχνεύεται σε συγκεκριμένα μήκη κύματος από τα ιπτάμενα μέσα. Οι πολυφασματικές κάμερες έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τις μεταβολές και δεικτών, όπως των καροτενοειδών π.χ. την σχετική αύξηση των καροτενοειδών κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης, έτσι μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα:  Πόσο υγιή είναι τα φυτά μου; ή Πότε θα πρέπει να συγκομίσω;» Επιπλέον ο κ. Ζαρταλούδης αναφέρθηκε στα  καινοτόμα βιοφυσικά προϊόντα BIOSHELL  που παράγει το «Αγροοικοσύστημα» και στηρίζονται στην δημιουργία κρυσταλλικών συμπλόκων με φυσικούς οργανικούς παράγοντες. «Διαχειρίζονται δισεπίλυτα προβλήματα φυτοπροστασίας όπως βερτισίλλιο στην ελιά και την ίσκα στο αμπέλι, είναι ισορροπιστές θρέψης, μέσω των φυσιολογικών διεργασιών των φυτών, αποτελούν φυσικές πηγές Καλίου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ενέργεια του φυτού με φυσικοχημικό τρόπο.»