Αφιέρωμα στην εφαρμογή και το το ερευνητικό πρόγραμμα “Mosquito Vision”

Αφιέρωμα στην εφαρμογή και τις δράσεις του ερευνητικού προγράμματος “Mosquito Vision”, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φιλοξένησε η εφημερίδα Μακεδονία στην έντυπη και ηλεκτρονική της μορφή στις 27/08/2023.

Το άρθρο επικεντρώθηκε στις λειτουργίες και τη χρηστικότητα της εφαρμογής “Mosquito Vision”, ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο και για τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, τόσο για την επιχειρησιακή ανάλυση όσο και για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η δυνατότητα διάδρασης που παρέχεται, όπου πολίτες μπορούν να ενημερώνουν για εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των πληθυσμών στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή, υλοποιείται με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Όπως εξηγεί ο κ. Μουρελάτος, η εκπαίδευσή του βασίστηκε σε χρονοσειρές δεκαετών υδρομετεωρολογικών, κλιματολογικών, γεωγραφικών, εντομολογικών και άλλων δεδομένων όπως δορυφορικοί δείκτες, χρήσεις γης αλλά και μετρήσεις και παρατηρήσεις πεδίου.

Αναφορικά με το ερευνητικό πρόγραμμα “Mosquito Vision” χρηματοδοτήθηκε και η προμήθεια δέκα μετεωρολογικών σταθμών, ιδιοκτησίας της «Οικοανάπτυξης ΑΕ» που εντάχθηκαν στην καταγραφή δεδομένων από το ΑΠΘ με στόχο να επιτυγχάνονται ακριβέστερες προβλέψεις για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «Τα μοντέλα πρόβλεψης δείχνουν πώς θα μεταβληθεί ο καιρός στην πόλη, στο βουνό, στη θάλασσα. Ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, τοποθετήθηκαν αρκετοί μετεωρολογικοί σταθμοί έτσι ώστε το ΑΠΘ να μπορεί να φτιάξει καλύτερο μοντέλο πρόγνωσης καιρού. Η Χαλκιδική που διαθέτει βουνό, θάλασσα και κάμπο έχει ετερογένεια οπότε είναι δύσκολη η μετεωρολογική πρόβλεψη», εξηγεί ο κ. Μουρελάτος.

Η Ελένη Κατράγκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στο ΑΠΘ, έχουσα την επιστημονική ευθύνη του εκτεταμένου δικτύου τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών στην Κεντρική Μακεδονία εξηγεί στη «ΜτΚ» ότι «στην παρούσα φάση, οι συνολικά πενήντα μετεωρολογικοί σταθμοί του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας-ΑΠΘ μαζί με αυτούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εταιρείας «Οικοανάπτυξη ΑΕ» και άλλων ιδιωτικών φορέων, καταγράφουν απρόσκοπτα μετεωρολογικές παραμέτρους και τις αξιοποιούν στο πλαίσιο του έργου. Η χρήση των παρατηρησιακών δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας, καθώς χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μετεωρολογικών προγνώσεων και τη βελτίωση της απόδοσής τους».

Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα εδώ.