Διευθυντής Νοτίου Ελλάδος


Regional Manager 丨Southern Greece

Γεωπόνος, MSc Γεωπληροφορικής, MSc στη Διασφάλιση ποιότητας, εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2010 με ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό έργων καταπολέμησης κουνουπιών της Νοτίου Ελλάδας αλλά και συμμετοχή στις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας της εταιρίας.

Nikos Perros

Agronomist with MSc in Geoinformatics and MSc in Quality Assurance. He has been working at Ecodevelopment since 2010 with an active role in the planning, organization and coordination of mosquito control projects in Southern Greece as well as active involvement in the company’s Precision Agriculture services

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας