Τεχνικός Διευθυντής


Technical Director

Γεωπόνος, εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2000 με συμμετοχή σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας. Κύριες αρμοδιότητες η διαχείριση καίριων διαδικασιών, η εφαρμογή των προδιαγραφών και ο εσωτερικός έλεγχος.

Agronomist, working in Ecodevelopment since 2000 with participation in large-scale mosquito control projects. Main responsibilities include management of key processes, implementation of specifications and quality control.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας