Εγχειρίδιο Τεχνικού Πεδίου – Επιπρόσθετο υλικό:

Παράρτημα 1 : Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής ebite
Παράρτημα 2 (για επιστήμονες) : Τεχνικές δειγματοληψίας προνυμφών με dipper
Παράρτημα 3 (για επιστήμονες) : Επιπλέον πληροφορίες για τα γένη κουνουπιών
Παράρτημα 4 : Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών & προνυμφών
Παράρτημα 5 : Εκπαίδευση οπτικού παρατηρητή για εναέριες εργασίες
Παράρτημα 6 – Ιδιωτικό συμφωνητικό τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας
Παράρτημα 7 – Συμμόρφωση προς τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων
Παράρτημα 8 – Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
Παράρτημα 9 – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρωτόκολλα εργασιών πεδίου (για εκτύπωση):

Πρωτόκολλο περιαστικού- φυσικού συστήματος

Πρωτόκολλο παρακολούθησης φρεατίων

Πρωτόκολλο ιδιωτικών χώρων

Πρωτόκολλο ακμαιοκτονίας

Πρωτοκολλο τοποθέτησης εντομοπαγίδων