Υπεύθυνος ΣΜηΕΑ


Aerial Works Coordinator

Τεχνολόγος Γεωπόνος, MSc. Γεωργίας στο Περιβάλλον, υπεύθυνος του γραφείου Αθηνών. Εργάζεται στην Οικοανάπτυξη από το 2006 ως συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Nikos Kelemenis

Agronomist, Msc in Agriculture & Environment, in charge of the Athens office branch. He has been working in Ecodevelopment since 2006 as coordinator and manager of individual mosquito and other pest control projects in the wider area of Attica.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας