Στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο η ετήσια εταιρική συνάντησης της Οικοανάπτυξης (18-20/01/2024)

Στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ συμμετείχαν ενεργά 32 στελέχη της εταιρίας. Θεωρούμε ότι οι λόγοι για τους οποίους γίνονται αυτές οι οργανωμένες εταιρικές συναντήσεις από το 2016 και μετά, είναι πάντα επίκαιροι και είναι οι παρακάτω:

  • Ενημέρωση για την εταιρία και τα τεκταινόμενα στο άμεσο περιβάλλον της
  • Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των στελεχών μας
  • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
  • Εμπέδωση συλλογικής ταυτότητας
  • Brain storming σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος

Η φετινή αυτή συνάντηση επικεντρώθηκε στις εξής θεματικές: λειτουργία εταιρίας, έργα καταπολέμησης κουνουπιών, ανάλυση δεδομένων, γεωργία ακριβείας, έρευνα και ανάπτυξη, ενδοεταιρική επικοινωνία, εξωστρέφεια και θέματα ειδικού ενδιαφέροντος.

Πριν από την συνάντηση, είχαν ήδη τεθεί από όλους τους εργαζόμενους περί τις 100 ερωτήσεις, οι οποίες και απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης είτε υπό μορφή παρουσιάσεων (11 παρουσιάσεις) είτε υπό μορφή συζήτησης στην στρογγυλή τράπεζα που ακολούθησε.

Ειδικότερα για την καταπολέμηση κουνουπιών, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο, διήμερη εκπαίδευση στελεχών στις εγκαταστάσεις της Οικοανάπτυξης στην Χαλάστρα.