Υπεύθυνος Έργου / Καταπολέμηση κουνουπιών


Project Manager / Mosquito Control

Γεωπόνος, συντονιστής και υπεύθυνος επιμέρους έργων καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπών παρασίτων από το 2001. Από το 2018, είναι υπεύθυνος συντονισμού και υλοποίησης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης.

George Vlachos

Agronomist, Coordinator and responsible for individual projects of mosquito control and other pest control since 2001. Since 2017, he is the project manager in the Region of Crete. He has specialized in identification of mosquito larvae and mites at species level.

Επιστροφή- Οι Άνθρωποί μας