Χαμηλός ο επιδημιολογικός κίνδυνος για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με το πέρας του πρώτου τριμήνου εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος), ολοκληρώθηκε και η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων για το 2024, σε σχέση με τον επιδημιολογικό κίνδυνο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι ότι η χρονική περίοδος που έχουμε ήδη διανύσει χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλούς πληθυσμούς προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών του Culex pipiens, του είδους που ενέχεται στη μετάδοση του ιού, περίπου στο 35% συγκριτικά με τον μέσο όρο της τελευταίας εξαετίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σημειώθηκαν πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις το περασμένο διάστημα, παρ’ ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και της άνοιξης προδιέθεταν για μια χρονιά υψηλού κινδύνου σε σχέση με την λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Αναλυτικότερα, από τα πρώτα δεδομένα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία συγκεντρώθηκαν μέχρι 30/06, καταγράφηκε μηδενική θετικότητα παρουσίας του ιού του Δυτικού Νείλου σε ακμαία κουνουπιών επί συνόλου 266 δειγμάτων για το 2024, έναντι θετικότητας 1,2% από ένα συνολικό αριθμό 388 δειγμάτων το 2023, 4% από έναν αριθμό 447 δειγμάτων για το 2022 και 0% από ένα συνολικό αριθμό 243 δειγμάτων το 2021. Αντίστοιχα, σε οικόσιτα ορνίθια ηλικίας κάτω των 6 μηνών το 2024 καταγράφηκε οροθετικότητα 8% σε 35 οικισμούς, έναντι 2% σε 45 οικισμούς το 2023, 11% σε 53 οικισμούς το 2022 και 0% σε 50 οικισμούς το 2021.

Ο συνδυασμός των πέντε βασικών συντελεστών κινδύνου (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, αφθονία κουνουπιών, παρουσία ιού του Δυτικού Νείλου σε κουνούπια, οροθετικότητα σε οικόσιτα ζώα-δείκτες), επί τη βάσει των σχετικών χρονοσειρών δεδομένων που συλλέγονται συστηματικά από το 2010 και μετά από την Οικοανάπτυξη, μας προϊδεάζει για χαμηλή ένταση μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους έως τα μέσα Αυγούστου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της ενεργούς μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου συμβαίνει κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Έτσι, μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος μετρήσεων όσον αφορά την κυκλοφορία του παθογόνου σε ακμαία κουνουπιών και ζώα-δείκτες και παράλληλα θα συνεχιστούν οι συστηματικές μετρήσεις σε επίπεδο αφθονίας προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών, έτσι ώστε, συναρτήσει αυτών των συντελεστών, να υπάρξει νέα ενημέρωση για την εκτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου από το ιό του Δυτικού Νείλου στις αρχές Αυγούστου, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.